Skip to main content area                           Decrease Font Size    Increase Font Size    

ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ
1
ಶ್ರೀಎನ್‌ ಜಯರಾಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2
ಶ್ರೀ ಪಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಮೀನುಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
3
ಶ್ರೀ ಅಮ್ಲಾನ್‌ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಸ್ವಾಸ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
4
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
5
ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ಮೋಹನ್‌ ರಾಜ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
6
ಡಾ|| ಜಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
7
ಶ್ರೀ ಮುನೀಷ್‌ ಮೌಡ್ಗಿಲ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು,
ಭೂಮಾಪನ, ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,
 ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳು.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8
ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
9
ಶ್ರೀ ಆರ್ ಲತಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
10
ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ದಾಸರಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು,
ಹಿಂದೂ ದಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
11
ಶ್ರೀ ಖಾನ್ ಪರ್ವೇಜ್,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
12
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ‌ ಸಿ, KES.,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
13
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು